В последните 10 г. благодарение на скрининговите мамологични програми, около 35% от случаите с РМЖ са открити в предклиничен стадий ( без да се палпира тумор ), само по мамографските промени.

Пациентките, открити в тази фаза, са с отлична прогноза по отношение на преживяемост и качество на живота.

За момента съвременната медицина, не предлага
възможност за предотвратяване на РМЖ, ето защо ранната диагностика и агресивно лечение са единственият шанс за оцеляване на засегнатите.

Техническите средства дават възможност за такава ранна диагносза. При диагностиката на млечната жлеза се използват следните средства и методи:

ЕХОГРАФИЯ –  с високочестотен трансдюсер над 7,5MHz , изледването е базово и се прилага при всички жени с висока достоверност.
МАМОГРАФИЯ – златен стандарт за изледването на млечните жлези,може да бъде класическа и дигителна.Прилага се при раждали жени над 35 г. и с увеличаването на възрастта на пациентката се покачва информативната й стойност. При нераждали и жени под 35 г. е нискоинформативна.
КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ С КОНТРАСТ – използва се при уточняване на промени в гърдата, подозрителни за карцином.
ЯДРЕНО МАГНИТЕН РЕЗОНАНС ( ЯМР ) – поностоящем това е най-информативното изследване за всички възрастови групи, но приложението му се ограничава от високата стойност на изследването.

Категории: СТАТИСТИКА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *